HvA OER: laatst behaalde cijfer telt


null

In de conceptversie van de nieuwe format-Onderwijs- en Examenregeling (OER) is wederom opgenomen dat studenten die een toets herkansen hun oude cijfer kwijt zijn: het laatste cijfer telt.

Het is wellicht het meest omstreden punt in het nieuwe concept van de format-OER die deze week naar de Centrale Medezeggenschapsraad is gestuurd. Vorig jaar zorgde suggestie voor veel commotie onder de studentgeleding, maar volgens hoofd Juridische Zaken Kees Koppenol is de kwestie ruimschoots onder de loep genomen. ‘In 2008 is men vanuit de UvA naar de Geschillencommissie Medezeggenschap Universiteiten gestapt. Daar was men duidelijk: het laatst behaalde cijfer telt. Dat neemt niet weg dat het voor studenten een heikel punt is.’

Voor andere kwesties die bij de format-OER van het lopende collegejaar voor discussie zorgden, is een overgangsregeling in het leven geroepen: de uniforme cum lauderegeling wordt gefaseerd ingevoerd, en opleidingen krijgen de tijd om over te stappen op een beoordeling in cijfers in plaats van ‘onvoldoende, voldoende en goed’.

Daarnaast krijgt de examencommissie een andere rol: die krijgt een meer onafhankelijke positie tegenover het management, en krijgt ook meer bevoegdheden. Zo kan de commissie een domeinvoorzitter adviseren een student bij ‘ernstige fraude’ van de HvA sturen. ‘Dat is echt nieuw,’ licht Koppenol toe. ‘Tot op heden kon de commissie een student voor maximaal een jaar schorsen.’ In de format-OER staat niet te lezen wat er onder ernstige fraude wordt verstaan. ‘Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan een student die zijn tentamens door een ander laat maken.’

De komende maanden wordt een aantal voorlichtingsrondes georganiseerd om de tekst binnen de HvA toe te lichten.

Bron: Havanaweb.nl

[ad#Dell]

  1. No comments yet.
(will not be published)