Archive for February, 2010

Huurbaas zet student in kou

AMSTERDAM – De verbazing was groot toen Gideon ten Wolde aan kwam lopen bij zijn studentenwoning aan de Admiraal de Ruyterweg en hij een busje zag staan dat door twee mannen werd volgeladen met zíjn spullen. De eigenaar van de etage, Frank de Leur, heeft de 22-jarige student letterlijk in de kou op straat gezet.

Gideon ten Wolde is door zijn inmiddels ex-huisgenootje binnengelaten in zijn voormalige studentenhuis, waar hij naar zijn idee onterecht is uitgezet.
Ten Wolde heeft al enkele maanden een conflict met zijn huurbaas omdat hij een verzoek tot huurverlaging heeft ingediend. Deze bedraagt momenteel 500 euro, terwijl dit volgens de puntentelling voor kamers maximaal 150 euro (exclusief servicekosten) mag zijn. Op het moment dat huurder Ten Wolde aangaf minder te willen betalen voor zijn kamer, ontving hij eind november een brief waarin verhuurder De Leur per 1 februari de huur opzegde.

„Ik heb het volste recht om de huur met mijn cliënt op te zeggen. Hij heeft de wettelijke drie maanden gekregen en die termijn liep op 1 februari af. Ik heb hem nog één dag extra gegeven, maar dinsdag was het mooi geweest”, verklaart De Leur. En dus nam hij het heft in handen en haalde de spullen uit de kamer en verving de sloten.

Ondertussen stond Ten Wolde letterlijk op straat. „Ik wist niet eens waar hij mijn spullen naar toe bracht. Ik heb vannacht maar bij mijn broer geslapen en ben nu op zoek naar nieuwe woonruimte. Maar meneer De Leur is nog niet van me af. Ik heb advocaten in de arm genomen.”

Het is opmerkelijk dat De Leur alleen de huur heeft opgezegd met Ten Wolde en niet met de drie andere huursters. „Ik heb toevallig zijn kamer zelf nodig”, is het argument. De andere huursters hebben vooralsnog geen huurverlaging aangevraagd.

Volgens Gert-Jan Bakker van het Meldpunt Ongewenst Huurgedrag heeft Ten Wolde een sterke zaak. „De verhuurder heeft volgens de regels gehandeld door de termijn van drie maanden te hanteren. En als hij een legitieme reden aanvoert, kan hij het recht hebben de huur op te zeggen. Maar de huurder heeft het recht deze reden in twijfel te trekken en bezwaar te maken. In dat geval mag de eigenaar nooit het heft in eigen hand nemen en zijn huurder eigenhandig op straat zetten. Dan moet de verhuurder naar de kantonrechter, want hij is de eisende partij. Alleen een rechter kan iemand op straat zetten.”

Gideon ten Wolde wil een voorbeeld stellen voor alle studenten die veel te veel huur betalen.

„Het is duidelijk waarom de heer De Leur mij eruit wil hebben. Mijn andere huisgenoten durven nu geen huurverlaging aan te vragen uit angst eruit gezet te worden. Dat moet toch niet mogelijk zijn? En zijn verhaal dat hij die kamer zelf nodig heeft, is natuurlijk gebakken lucht!”

Bron: Telegraaf.nl

No Comments

Nederlanders zijn zeer tevreden

BRUSSEL – Nederlanders behoren tot de meest tevreden Europeanen. Alleen de Zweden en Denen zijn nog meer tevreden, zo blijkt uit een onderzoek dat de Europese Commissie dinsdag heeft gepresenteerd.
De Nederlanders zijn vooral gelukkig met hun persoonlijke situatie, het huis, hun werk, levenskosten, zorg en uitkeringen.

Alleen als gevraagd wordt naar integratie met andere culturen en religies behoort Nederland tot de drie meest ontevreden EU-landen. Van de 27 EU-landen zijn alleen Oostenrijkers en Hongaren nog negatiever over het samenleven met andere culturen en geloven.

De Europese Commissie geeft geen verklaring voor de verschillen tussen de landen. In het algemeen blijkt wel dat landen in noordwest-Europa tevredener zijn dan in het zuidoosten. De grootste ontevredenheid heerst in Griekenland. Het onderzoek is vorig voorjaar uitgevoerd. In Nederland ondervroeg TNS 1079 Nederlanders.

Gemiddeld zijn Europeanen ontevreden over de algemene situatie in Europa, met name de economie, de overheid en de sociale zekerheid. Ook zijn ze niet gelukkig met de manier waarop armoede en ongelijkheid worden aangepakt. Wat betreft de persoonlijke situatie zijn de Europeanen minder tevreden dan vijf jaar geleden. Vooral in Hongarije, Bulgarije en Portugal is de onvrede toegenomen.

Bron: Nu.nl

[ad#One.com – Webhosting]

No Comments