Archive for January, 2010

Vrees ondoordachte afschaffing studiefinanciering

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vreest dat de studiebeurs wordt afgeschaft, zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan naar de gevolgen hiervan. Terwijl de Tweede Kamer en het kabinet zich over het studiefinancieringsstelsel buigen, staan studenten, scholieren en ouders vooralsnog buitenspel. Er is door de LSVb bij minister Plasterk meermalen aangedrongen op een gedegen onderzoek naar het afschaffen van de studiefinanciering. De minister heeft dit geweigerd. Daarom roept de LSVb betrokkenen op om massaal hun mening te geven over het afschaffen van de studiebeurs via de website www.wiljijstufi.nl.

De studiefinanciering is in 1986 ingesteld om studeren toegankelijk te maken voor iedereen die daar het talent en de motivatie voor heeft. De LSVb heeft grote vraagtekens bij wat er gebeurt met dit streven, als studenten in de toekomst het geld voor hun gehele studie moeten lenen. Uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW(2005) blijkt dat studenten lenen zien als noodzakelijk kwaad. Er zijn studenten die zeggen überhaupt niet meer te gaan studeren als zij het hele bedrag moeten lenen. Daarnaast blijken studenten liever meer te gaan werken dan meer te moeten lenen. Dit zal ten koste gaan van de focus op het studeren. Het is maar de vraag of anno 2010 de houding tegenover lenen zo veranderd is, dat een eventueel leenstelsel niet de toegankelijkheid van het hoger onderwijs aantast.

Bovenstaande feiten baren de LSVb ernstig zorgen in de huidige discussie over het afschaffen van de studiefinanciering. Wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de studiebeurs? En, wat betekenen de veranderingen voor de toegankelijkheid van het onderwijs? Vice-voorzitter Dennis Wiersma: “Hoe studenten reageren op een mogelijk nieuw studiefinancieringsstelsel is belangrijk om te weten. Er moet voorkomen worden dat er straks bepaalde jongeren niet meer gaan studeren uit financiële overweging of dat studenten zo veel bijwerken dat hun studie er onder lijdt.” De LSVb roept studenten, scholieren en hun ouders daarom op om de komende weken massaal de enquête over studiefinanciering in te vullen op www.wiljijstufi.nl.

Bron: Lsvb.nl

No Comments

Oude OV nog gedoogd

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) adviseert studenten om hun oude OV-jaarkaart uit 2009 nog even bij zich te houden. Er is veel onduidelijkheid bij studenten rond de nieuwe OV-chipkaart die per 1 januari is ingevoerd. Problemen rond het aanvragen van de chipkaart, het activeren ervan en het in- en uitchecken met de kaart leiden tot veel vragen en onzekerheid bij studenten over hoe zij geldig kunnen reizen. Een opluchting voor studenten, ze kunnen hoe dan ook reizen; de oude papieren OV-kaart wordt door de NS tot 1 februari gedoogd.

Morgen is de eerste dag dat veel studenten reizen met de per 1 januari ingevoerde Studenten OV-chipkaart. Uiteindelijk heeft het merendeel van de studenten de chipkaart ontvangen, maar is het niet geheel duidelijk wanneer en hoe zij er geldig mee kunnen reizen. Het opladen van het reisrecht kan in ieder geval nog tot 1 februari. Tot die tijd kunnen studenten geldig reizen met de niet geactiveerde chipkaart of hun oude papieren OV-kaart.

Voorzitter van de LSVb Gerard Oosterwijk: “Het is vervelend dat het allemaal zo onduidelijk is, maar voorop staat dat iedere student kan reizen. Neem je oude OV mee en zorg dat je de OV-chipkaart voor 1 februari hebt opgeladen.”

Bron: LSvb.nl

[ad#Vodafone – Postpaid Consumers (Diverse aanbiedingen)]

No Comments