Archive for November, 2009

'Stop met Sorbon'

Cateraar Sorbon voldoet niet aan de eisen die de HvA en de UvA aan het bedrijf stellen en dus moet het contract aan het einde van het jaar worden opgezegd. Binnen de HvA is het bedrag dat studenten en medewerkers bij Sorbon besteden dertig procent lager dan in 2004, toen er nog met een andere cateraar werd gewerkt.

Dat staat te lezen in een intern rapport voor de directie van IT&V waarop de Havana-redactie de hand heeft weten te leggen.Volgens de commissie schiet Sorbon op een flink aantal punten tekort. De klanttevredenheid blijft onder de norm en uit onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers van de HvA en de UvA blijkt dat Sorbon slechter wordt beoordeeld dan volgens de afspraken zou moeten.

Bij bacteriële controles werd zelfs de wettelijke norm niet gehaald. Althans: uit de gegevens die Sorbon aan de HvA en de UvA heeft verstrekt valt niet op te maken of de koelinstallaties schoon genoeg zijn, of er goed genoeg wordt gelet op de houdbaarheid van producten en of de hoeveelheid bacteriën op bestek en servies laag genoeg is. Meetbare gegevens werden door het bedrijf toegezegd, maar in elk geval tot het verschijnen van het rapport niet verstrekt.

Verder lukt het Sorbon niet om een goede marktpositie te veroveren aan de beide instellingen: in 2008 daalde de rendement ten opzichte van 2007 en in 2007 daalde het rendement van de club ten opzichte van 2006. Een zorgelijke situatie, menen de rapporteurs: Sorbon zou immers minder snel willen investeren bij een dalend rendement. Daarnaast wordt in het rapport geconcludeerd dat de cateraar met zijn diensten niet aansluit op de wensen van de doelgroep.

Hoewel Sorbon de afgelopen jaren meermalen zou zijn gewezen op de beperkte invulling van verkoop- en marketingactiviteiten, wordt pas sinds kort actie ondernomen. De opstellers van het rapport concluderen daarom dat het ’commercieel inzicht en ondernemerschap van Sorbon als matig wordt ingeschat’. Hoewel wordt erkend dat het bedrijf in een ‘complexe omgeving’ moet functioneren, wordt voortzetting van het contract met nog vijf jaar als een risico gezien.

Als het advies wordt gevolgd, zijn de HvA en de UvA nog niet van Sorbon af: het contract loopt immers nog door tot eind 2010. Ook worden juridische stappen door de adviescommissie niet uitgesloten: het contract met de cateraar kan alleen worden beëindigd indien Sorbon niet aan de normen van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam voldoet. Volgens het onderzoeksrapoort blijft Sorbon inderdaad in gebreke maar Sorbon kan die conclusies natuurlijk aanvechten.

Directeur IT&V Wijnand Scholtens is niet bereikbaar voor commentaar. Operationeel directeur Jørgen Vestjens van Sorbon zegt in een eerste reactie dat hij zich niet herkent in het beeld van Sorbon. “We leggen regelmatig cijfers voor aan de betrokken afdelingen van de HvA en de UvA. Die stroken niet met de tekst die ik hier terug lees.“ Vestjens wil niet zeggen welke fouten er in het rapport staan. “Voorlopig is dat iets tussen de betrokken organisaties van de UvA, de HvA en Sorbon.”

Bron: Havana.nl

No Comments

Seks eindigt in geheugenverlies

Een flinke vrijpartij zorgt ervoor dat een Amerikaanse vrouw de laatste tien jaar van haar leven kwijt is.

Het is zondagochtend. Een Amerikaans stel besluit eens fors van bil te gaan. Na afloop zet de man de televisie aan. De Olympische Spelen van Beijing worden uitgezonden. ‘Goh’, vraagt de vrouw, ‘zijn er Olympische Spelen?’

De man is verbaasd, het sportfestijn is al een week bezig. Dan vraagt hij zijn vrouw wie de president van de Verenigde Staten is.

‘Bill Clinton’, antwoordt ze, terwijl Bush jr. op dat moment al zeven jaar aan de macht is.

Een half uur later ligt de vrouw op de intensive care van een lokaal ziekenhuis en wandelt ze de medische geschiedenisboekjes in. We kennen haar dankzij een artikel in een medisch maandblad dat door CNN werd opgepikt. Ze heet Alice en ze was ten tijde van haar vrijpartij 59 jaar oud.

Eenmaal in het ziekenhuis blijkt haar kortetermijngeheugen niet goed te werken. Alice blijft dezelfde grap keer op keer maken omdat ze vergeet dat ze hem al heeft verteld. Haar complete geheugen van de afgelopen tien jaar is door het rollebollen compleet verdwenen.

In de weken daarop knapt Alice gelukkig weer helemaal op. Volgens haar doktoren is de bloedsomloop naar haar hersens door ‘grote inspanning’ tijdens het vrijen verstoord en heeft dat het geheugen tijdelijk aangetast.

Alice herinnert zich niets meer van de vrijpartij of hoe ze in het ziekenhuis terecht is gekomen. Ze weet alleen nog dat ze de avond voor de seks met een lichte hoofdpijn is gaan slapen. Het wachten is op de filmstudio die de rechten van het verhaal van Alice koopt en er een afgrijselijke romantische comedy van gaat maken. Alice in Amnesialand?

Bron: faqt.nl

No Comments

Opendag Hogeschool van Amsterdam

Doe jij komend jaar eindexamen? Of ben je je aan het orienteren voor een vervolg studie?

Heb je dan al wel eens gedacht aan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam!? Morgen houden diverse locaties opendag, onder andere Leeuwenburg (Amstel Station) en de Fraijlemaborg (Amsterdam Zuidoost).

Wat kan je verwachten? Tijdens de opendag maak je kennis met de locatie, opleiding en studenten van de opleidingen. Zij kunnen je alles vertellen over hoe de studie bevalt en wat ze er allemaal naast doen!

Morgen staan Simon en ik zelf ook op de opendag, benieuwd naar de studie waar je complexe vraagstukken omzet naar slimme oplossingen? zonder de hele dag achter de computer te zitten!? Kom dan morgen tussen 10:00 – 14:00 naar de stand Bedrijfskundinge Informatica aan de HvA locatie aan het Amstelstation, we staan op de 7e etage!

Kijk voor meer informatie op: http://www.opendag.hva.nl/ of op http://www.voltijd.hva.nl/bedrijfskundige-informatica/

Jou toekomst begint hier!

[ad#One.com – Webhosting]


No Comments

Het HES-fonds is terug

Het heeft even geduurd, maar het HES-Fonds is terug: de HvA stort 125 duizend euro in de Stichting Schoolfonds HES, dat wordt bestuurd door één alumnus en twee studenten van het domein Economie en Management.

De HvA en de HES Amsterdam fuseerden in 2004. Vooral bij de oude HES zorgde dat hier en daar voor wrevel. Onder meer over het HES-fonds: een bedrag van vier tot vijf ton dat volgens critici ‘verdween’ in de kas van de HvA. “In werkelijkheid is dat geld nooit weggeweest,” zegt Bart van Grevenhof, bestuurslid van de nieuwe Stichting Schoolfonds HES. “Een deel van het geld is gebruikt voor double degree-diploma’s, zodat studenten uit het buitenland behalve een diploma van de HES ook een diploma hebben uit hun thuisland.”

Van Grevenhof heeft daar verder geen mening over. “Het was ook niet echt een fonds, meer een reservering op de begroting die voor studenten werd gebruikt. Maar anderhalf jaar geleden heeft toenmalig Algemeen Directeur Jeroen Knigge alsnog met ons afgesproken dat we een HES-schoolfonds konden oprichten.”

Het is nog niet duidelijk wat studenten moeten doen om aanspraak te maken op een bijdrage uit het fonds. “De exacte regels moeten nog worden opgesteld, maar studenten kunnen alleen een beroep doen op geld als het idee iets toevoegt voor een groot deel van het domein Economie en Management,” zegt Van Grevenhof. “Als studenten bijvoorbeeld de Fraijlemaborg willen aankleden met informatieve posters of een aantal bakken met vakbladen, dan zou dat waarschijnlijk kunnen. Maar een congres voor HES-studenten zou ook kunnen.”

Het geld is overigens niet alleen bedoeld voor de Fraijlemaborg, waar de voormalige HES Amsterdam is terug te vinden. “Het gehele domein kan van het fonds gebruik maken. Hoe precies, dat wordt later duidelijk: op korte termijn komt er een website waar studenten de voorwaarden kunnen vinden en een e-mailadres waar ze hun verzoeken kwijt kunnen.”

Bron: Havanaweb.nl

No Comments

GroenLinks wil studieloon en studietaks

Het systeem van studiefinanciering heeft zijn langste tijd gehad. De ambtelijke werkgroep die de mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs onderzoekt, zal volgens veel ingewijden voorstellen de basisbeurs af te schaffen. Dat zou een miljard euro besparen.

Politieke partijen denken daarom na over een nieuw studiefinancieringsstelsel. De Tweede Kamerleden Mark Rutte en Halbe Zijlstra (beiden VVD) braken in september in NRC Handelsblad een lans voor de invoering van een leenstelsel.

Hun collega Tofik Dibi van GroenLinks zal vanavond tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer pleiten voor de invoering van een studieloon en een studietaks.

Welk loon gaat een student wat u betreft verdienen?
Dibi: „We denken aan een inkomen dat ligt rond het bijstandsniveau voor een alleenstaande, zo’n zevenhonderd euro in de maand. Aangezien het plan ook voorziet in het schrappen van het collegegeld, moet een student van dat bedrag kunnen rondkomen. Je ontvangt het studieloon net zo lang als je nu een basisbeurs krijgt.”

Hoeveel extra belasting moet iemand na zijn afstuderen betalen?
„We stellen voor om mensen die modaal of meer verdienen ongeveer 1 procent meer belasting te laten betalen. Als je minder dan modaal verdient, hoef je niets extra te betalen. Overigens betaal je de studietaks ook als je uiteindelijk niet afstudeert.”

Waarom is dit plan beter dan bijvoorbeeld het sociaal leenstelsel, waarbij een student alles leent en naar draagkracht aflost?
„Omdat blijkt dat studenten toch leenangst hebben. Ze zijn huiverig om zich voor tienduizenden euro’s in de schulden te steken. Gedurende langere tijd een klein beetje extra belasting betalen, merk je veel minder.
„Ook vind ik de studietaks socialer dan een leenstelsel. Een verpleegster die eenzelfde studieschuld heeft als een arts, moet relatief gezien natuurlijk veel meer terugbetalen, doordat ze minder verdient. Als je een vast percentage van je inkomen afdraagt, wordt de grootste bijdrage geleverd door degenen die het meest verdienen.”

Hoe wilt u voorkomen dat studenten eindeloos studeren? Ze betalen immers geen collegegeld, dus een jaartje meer of minder maakt niet uit.
„Studenten moeten beloond worden voor hun inzet. Daarom stel ik voor dat degenen die hun propedeuse in een jaar halen, een lagere studietaks betalen.”

Aangezien u de studietaks niet met terugwerkende kracht kunt invoeren, zal het systeem in het begin veel kosten en niets opbrengen.
„Dat klopt. De aanloopfase zal duur zijn. Maar nadat de eerste generatie die studieloon heeft genoten is afgestudeerd, zullen de inkomsten jaarlijks toenemen.
„Dat betekent dat er meer geld beschikbaar komt voor het hoger onderwijs. De inkomsten van de studietaks moeten zeker niet in de algemene middelen verdwijnen. Het geld moet ten goede komen aan het onderwijs, niet aan lantaarnpalen of nieuwe wegen.”

Verwacht u steun van ander partijen voor uw plan?
„Binnen de PvdA zijn er voorstanders van een studietaks en voorstanders van een leenstelsel. Ik hoop die laatste groep te kunnen overtuigen van het feit dat een studietaks socialer is. Mijn inzet is in ieder geval dat de ambtelijke commissie die mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs doorrekent, mijn plan in haar overwegingen meeneemt.”

Bron: Weblogs.nrc.nl

[ad#Dell]

No Comments