Behoed Nederland voor Kenniscrisis


Aanstaande dinsdag 22 september organiseren de studentenorganisaties de LSVb en het ISO op het plein voor de Tweede Kamer een openluchthoorcollege, waar onder andere de collegevoorzitter van de UvA en HvA, Karel van der Toorn, zal spreken over het belang van hoger onderwijs in Nederland. ASVA roept al haar leden op om namens de Amsterdamse student hun stem te laten horen. ASVA zal samen met de Centrale en Facultaire studentenraden, studie- en studentenverenigingen op 22 september aanwezig zijn. Sluit je aan en kom naar Den Haag!

Den Haag dreigt de kenniseconomie te vergooien. Het hoger onderwijs is al jaren een ondergeschoven kindje. Er is steeds minder geld per student beschikbaar en daar lijdt de kwaliteit van het onderwijs onder. Daarnaast zijn op Prinsjesdag een aantal bezuinigingsmaatregelen aangekondigd die de student direct zullen raken. Bovendien is er dit jaar, mede door de economische crisis, een massale toestroom van nieuwe studenten die de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek onder druk zet. Het is tijd om Den Haag te laten weten dat de grens is bereikt.

Bron: LSVb.nl

  1. No comments yet.
(will not be published)