ACTIE 22 SEPTEMBER: OPKOMST GROOT SUCCES


Manifest wordt overhandigd aan Minister Plasterk

De boodschap van de studenten was meteen duidelijk door het grote bord achter het podium: er is al jaren sprake van een dalende lijn als het gaat om investeringen in de studenten, het hoger onderwijs, de toekomst van Nederland als kenniseconomie. De LSVb en alle organisaties die de actie steunden zijn blij dat er zoveel mensen kwamen opdagen! En gelukkig was ook minster Plasterk er van OCW, om het manifest in ontvangst te nemen. Het manifest was ondertekend door veel verschillende organisaties (handelend namens studenten, docenten, jongeren en de politiek).

“Ik ben blij te zien dat jullie hier niet alleen staan voor de studiefinanciering” uitte een verraste minister Plasterk, tevreden dat zo’n grote groep studenten zich bekommert om zijn portefeuille: Onderwijs. Want nee, we stonden er niet alleen voor de stufi. De LSVb stond er om de regering duidelijk te maken dat wat ons betreft de grens is bereikt: wil je een kenniscrisis voorkomen, dan moet je investeren in het hoger onderwijs (en dus ook in studenten en docenten).

Behalve de minister spraken Agnes Kant (SP), Mariëtte Hamer (PvdA), Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GroenLinks), Halbe Zeilstra (VVD) en Karel van der Toorn (Collegevoorzitter van de UvA en HvA). De belangrijkste speech was natuurlijk die van Gerard Oosterwijk (voorzitter LSVb): “De regering moet weten dat wij, de LSVb, bereid zijn tot meer acties als het nodig is. Van het kabinet willen we geen woorden maar daden! En dat kunnen wij ook als het moet! Actie! Actie!”

Al met al was het een zeer geslaagde dag, al kon de minister niets beloven. Wij weten natuurlijk ook wel dat hij dat niet alleen kan beslissen, maar hij kan in ieder geval zijn best doen! We danken de minister en andere sprekers voor hun aanwezigheid. Ook alle organisaties die hun steun hebben betuigd en er stonden om dat te laten zien; heel veel dank. Maar de belangrijkste groep die we willen bedanken zijn jullie, de studenten en docenten die vandaag hebben laten zien dat het ze wat kan schelen! Dank jullie wel!

Studenten hoger onderwijs staken in Den Haag

Bron: LSVb.nl

  1. No comments yet.
(will not be published)